Gassnova SF

Oppfordrer EU til å investere 2,5 mrd euro i infrastruktur for CO2-transport

Nyhet   •   aug 21, 2013 08:57 CEST

Hvis ikke EU umiddelbart investerer i infrastruktur for transport av CO2, vil
ikke unionen nå sine klimamål, advarer ZEP i en rapport.

EU-kommisjonen sier at CCS (Carbon Capture and Storage) er vesentlig for at
unionens klimamål skal nås. CCS i stor skala vil kreve en infrastruktur som kan
transportere hundrevis av millioner tonn CO2 hvert år fra kraftverk og
tungindustri til lagringssteder over hele Europa. Som følge av lang ledetid –
det vil ta 6-10 år å bygge rørledninger og modne frem lagringssteder – må
utbyggingen starte nå, altså før CCS tas i bruk i stor skala. Det kommer frem i
en ny rapport fra Zero emissions plattform (ZEP), som er rådgiver for
EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til CCS.

Uavklarte spørsmål rundt lagring, har bidratt til å stikke kjepper i hjulene
for CCS-prosjekter i Europa. Umiddelbar politisk handling trengs for å overkomme
de eksisterende barrierene mot investering i CCS, ifølge ZEP. Det anbefales at
myndighetene gjennomfører fem punkter:

 • Etablerer kortsiktige insentiver utover kvotesystemet for å gi mindre risiko
  for tidlige prosjekter.
 • Bidra med finansiering for å utvikle CO2-infrastruktur som ikke utelukkende
  er knyttet opp mot ett spesifikt fangstanlegg.
 • Gjøre finansiering av CO2-infrastruktur til en integrert del av EUs Energy
  Infrastruture Package.
 • Legge til side krav om å tilrettelegge for tredjeparts-tilgang for CO2-lager
  for tidlige prosjekter.
 • Medlemsland som ikke har ratifisert OSPAR og London-protokollen må gjøre det
  umiddelbart for å sikre at CO2 kan transporters over landegrenser.