Landbruks- og matdepartementet

Oppfordret til å se jordbruk og skogbruk i sammenheng

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:32 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk oppfordret verden til å se jordbruk og skogbruk i sammenheng. Han mener det er beste måten å sikre høyest mulig matprouksjon samtidig som verdens skoger blir bevart best mulig.

Forests for People
- Bærekraftig forvaltede skoger har et enormt potensial for å oppnå et mangfold av fordeler for et godt miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet for millioner av mennesker, sa Brekk i sitt innlegg under rundebordskonferansen ”Forests for People ” en av fire konferanser som blir arrangert i tilknytning til den offisielle åpningen av FNs skogår 2011.

Han viste til at den økende befolkningen på jorda øker behovet for jordbruksland.

- Økende behov for mat og matsikkerhet utgjør en stor utfordring for dagens samfunn. Økt behov for landbruksarealer er en av de store driverne for avskoging og en kilde for merkbare utslipp av drivhusgasser. Vi kan ikke se disse utfordringene isolert fra hverandre. Jordbruk, matsikkerhet, skog og bærekraftig skogforvaltning henger nært sammen med hverandre, påpekte Brekk.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og politisk rådgiver Ane H. Kismul med sin delegasjon i FNs hovedforsamling under åpningen av FNs skogår 2011.

FNs skogår
Det offisielle åpningsprogrammet for FNs skogår utgjør samtidig høynivåmøtet for FNs niende skogforum (UNFF), som avsluttes i dag. Målet er å få til et sluttdokument som kan sendes over til FNs biomangfoldkonferanse i Rio i 2012 - Rio +20. Forhandlingene om hvordan sluttdokumentet skal se ut, skal etter planen avsluttes i dag.


FNs hovedforsamling, åpningen av FNs skogår 2011. Alle foto: LMD