Forsvarsdepartementet Norge

Oppfyller alle kriteriene

Nyhet   •   nov 29, 2011 12:42 CET

Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011 ble delt ut 28. november 2011 av politisk rådgiver Kathrine Raadim. Prisen ble tildelt Idrettsparken boliger i Rena sentrum.

(Forsvarsbygg, Tine Poppe)

- Arkitektonisk kvalitet, brukskvalitet, kapasitet for endring, energi og miljø, kostnadseffektivitet og nytenking. Det er disse kriteriene dagens nominerte er målt ut i fra. Vinneren av Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011 oppfyller alle disse kriteriene, sa Raadim i sin tale under prisutdelingen.

Idrettsparken boliger er bygget med elementer i massivtre. Elementene ble ferdig tilpasset i fabrikk og senere montert inne i store telt på byggeplassen. Boligene ble ferdige i august 2010, og brukes i dag av vervede og yngre befal i Østerdal garnison.

Ifølge juryens begrunnelse er Idrettsparken et forbilledlig eksempel på gode, fleksible og godt lokaliserte boliger tilpasset Forsvarets behov. Juryen fremhever prosjektets arkitektoniske uttrykk og områdetilpasning og likeledes trekkes brukskvaliteten og funksjonaliteten frem.

Juryen ble ledet av rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen. Øvrige jurymedlemmer har vært viseadmiral Jan Eirik Finseth, sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard, sivilarkitekt Tom Wassum og sjefingeniør Knut Grinderud.

De tre andre nominerte til Forsvarsbyggs arkitekturpris var skytebanene ved Ulven leir, Forsvarssjefens embetsbolig på Akershus festning og vaskehallen og forsyningspunktet i Setermoen leir.

- Innovasjon og nytenkning kjennetegner årets vinner. Det er samtidig et bygg som er tradisjonstro. Bruk av trevirke er et adelsmerke i norsk byggeskikk. Tre er ikke bare et miljøvennlig og fornybart materiale. Vi ser her et spennende estetisk uttrykk som peker fremover, sa Kathrine Raadim før hun overleverte prisen til vinneren.

Les politisk rådgivers tale her.