Kunnskapsdepartementet

Opplæringstilbudet i barnevernsinstitusjoner skal kartlegges

Nyhet   •   nov 29, 2011 10:17 CET

Mange unge som bor i barnevernsinstitusjoner går ikke i skolen og følger ikke ordinære opplæringsløp. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil derfor kartlegge opplæringstilbudet i barnevernsinstitusjonene.

 

Tidligere i år la Barne- ungdoms- og familiedirektoratet fram en brukerundersøkelse blant barn og unge over 9 år i samtlige statlige og private barnevernsinstitusjoner, statlige fosterhjem og blant barn som får såkalt multisystemisk terapi (MST). I undersøkelsen kom det fram at mange unge som bor i barnevernsinstitusjoner ikke går i skolen og følger ordinære opplæringsløp.

Under behandlingen av en interpellasjon fra Linda C. Hofstad Helleland (H) i Stortinget i dag sa Kristin Halvorsen at hun nå vil kartlegge opplæringstilbudet.
- Det er en svært alvorlig sak dersom barn og unge i barnevernsinstitusjoner ikke får opplæring. Jeg vil derfor be alle fylkesmennene om å gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbudet i barnevernsinstitusjoner. På bakgrunn av den informasjonen vi da får, vil jeg drøfte med Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene om det er behov for tilsyn i noen fylker og hvordan disse tilsynene eventuelt bør innrettes.