Miljøverndepartementet

Oppnevning av nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark

Nyhet   •   okt 12, 2010 09:01 CEST

Miljøverndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyret som skal forvalte Ytre Hvaler nasjonalpark

Dette er et ledd innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er gledelig at Fredrikstad og Hvaler kommuner sammen med Østfold fylkeskommune vil påta seg ansvaret for ivareta de unike naturverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder om å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark vil bestå av Bjørnar Laabak og Kari Agerup fra Fredrikstad kommune, Eivind Nordmann Borge og Mona Vauger fra Hvaler kommune og Åse Rennesund fra Østfold fylkeskommune.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken sikres for kommende generasjoner.

Det skal ansettes en nasjonalparkforvalter som vil få kontorplassering i tilknytning til nasjonalparksenteret på Skjærhalden på Hvaler. Nasjonalparksenteret vil bli et viktig knutepunkt for naturforvaltning.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010(Prop. 1 S (2009-2010) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.