Miljøverndepartementet

Oppnevning av verneområdestyre for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:41 CEST

Miljøverndepartementet oppnevner i dag verneområdestyre som skal forvalte Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde.

Dette er et ledd innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

 

- Det er svært gledelig at Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommuner sammen med Telemark fylkeskommune vil påta seg ansvaret for ivareta de unike naturverdiene i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Verneområdestyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

 

Oppnevnelse av verneområdestyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder om å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

 

Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde vil bestå av, Olav Tho fra Hjartdal kommune, Solveig Sundbø Abrahamsen fra Seljord kommune, Turid Opedal fra Tinn kommune, Arne Vinje fra Vinje kommune og Gunhild Lurås fra Telemark fylkeskommune.

 

Verneområdestyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i landskapsvernområdet sikres for kommende generasjoner.

 

Det skal ansettes en verneområdeforvalter som vil få kontorplassering i tilknytning til Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu. Dette senteret er et viktig knutepunkt for naturforvaltning.

 

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010(Prop. 1 S (2009-2010) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.