Miljøverndepartementet

Opprettholder gaupevedtak i Midt-Norge

Nyhet   •   feb 01, 2011 09:06 CET

Miljøverndepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6  sitt vedtak om kvotejakt på gaupe i 2011. Startkvoten i regionen er på 40 gauper, hvorav 17 voksne hunndyr. Innen 1. mars kan nemnda vurdere å tildele en reservekvote på 14 gauper, hvorav fire voksne hunndyr.

Rovviltnemnda i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) vedtok 24. november 2010 en kvote for jakt på gaupe i sin region. Vedtaket ble påklaget av Foreningen Våre Rovdyr og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Klagen vedrørende totalkvoten og hunndyrkvotens størrelse ble delvis tatt til følge av rovviltnemnda ved nemndas behandling av klagen 10. januar 2011.

Miljøverndepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak med endringen av 10. januar 2011. Departementet har i avgjørelsen av klagen forutsatt at Rovdata, som leverandør av bestandstall for gaupe, kontaktes i forkant av eventuell tildeling av reservekvoten. Reservekvoten må bare tildeles hvis en foreløpig bestandsvurdering fra Rovdata på dette tidspunktet sannsynliggjør at man vil nå bestandsmålet for regionen etter årets yngling. I denne vurderingen skal rovviltnemnda også legge til grunn den avgangen av hunngauper som har funnet sted fra jaktstart og frem til det tidspunkt hvor reservekvoten blir vurdert tildelt.