Landbruks- og matdepartementet

Oppstart for Inn på tunet løftet i kommunene

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:23 CET

 

Innovasjon Norge inviterer til oppstartsseminar for Inn på tunet løftet i kommunene tirsdag 9. november. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet holder åpningsinnlegget om regjeringens satsing på Inn på tunet.

Tid: Tirsdag 9. november
Sted: Park Inn Airport Hotel Gardermoen

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserte i februar i år ”Inn på tunet-løftet”.

Prosjektmidlene for 2010 er fordelt til 25 prosjekter som 37 kommuner står bak. Det er fordelt 6 millioner kroner av den totale potten på 18 millioner kroner i denne søknadsrunden.
Søknadsfrist for neste runde er satt til 1. februar 2011.


Statssekretær Ola T. Heggem holder åpningsinnlegget om regjeringens satsing på Inn på tunet. Foto: Torbjørn Tandberg

Inn på tunet-løftet skal:

  1. bidra til forankring av Inn på tunet i kommunale og regionale planer og strategier
  2. øke antall Inn på tunet-tilbud i kommunene, gjennom langsiktige samarbeidsavtaler mellom kjøper og tilbyder
  3. gi brukere av ulike tjenester et mangfoldig og kvalitetssikret tilbud tilpasset den enkeltes behov
  4. skape samarbeid og nettverk, og gi økt kompetanse hos kommunen og samarbeidspartnerne
  5. stimulere til næringsutvikling i landbruket ved at flere bønder får kunnskap om Inn på tunet som næring, og at eksisterende Inn på tunet-tilbud styrkes
  6. gi økt profilering og synliggjøring av tjenestetilbudet.