Kunnskapsdepartementet

Oppstart for nasjonal strategi for bioteknologi

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:53 CEST

Regjeringen starter arbeidet med en nasjonal strategi for bioteknologi. Forsknings- og høyereutdanningsminister Tora Aasland arrangerer oppstartskonferanse i dag for representanter fra forskningsmiljøer, helseforetak, næringslivet, investorer, myndigheter og andre interesserte.

En nasjonal strategi for bioteknologi skal være en bred, overordnet og langsiktig strategi for de langsiktige forsknings- og innovasjonspolitiske initiativene og mulighetene på bioteknologiområdet. Strategien ventes å foreligge i løpet av våren 2011.

Bioteknologi er en av de viktigste vekstsektorer internasjonalt og utgjør allerede en betydelig næring i en rekke land. Felles for all bioteknologisk næringsutvikling er at den har et sterkt behov for forsk­ningsbasert kunnskap. Bioteknologi er nødvendig for å sikre høy kvalitet og økt verdiskaping innen medisin og helse, havbruksnæring, matvareproduksjon, miljø, bærekraftige industriprosesser og energiproduksjon.

Konferansen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Les mer om arbeidet og bakgrunn her

Kom med innspill til strategien her