Helse- og omsorgsdepartementet

Orientert om ventelistesaken

Nyhet   •   jan 25, 2010 09:38 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ble fredag orientert om ventelistesaken ved Vestre Viken HF.

Last ned redigerbar video i webformat

– Jeg forsikret meg i dag om at Helsetilsynet er tungt inne i saken ved sykehuset som er omtalt i dagens VG. Jeg har også fått en foreløpig orientering fra Helse Sør-Øst og ledelsen ved sykehuset, sier helse- og omsorgsministeren.

Hun understreker at det er alvorlig dersom det har blitt foretatt endringer på ventelister, slik sykehuset mistenker.

– Dette skal ikke skje. Det er særdeles viktig at all praksis rundt ventelistene følger gjeldende regelverk, fastslår Strøm-Erichsen.

Hun har bedt Helse Sør-Øst om å forsikre seg om at noe slikt ikke skal kunne skje ved andre helseforetak.

– Jeg vil også ta dette opp med de regionale helseforetakene når vi neste uke gjennomfører foretaksmøter. Saken er nå til grundig gjennomgang i Helsetilsynet.