Aspelin Ramm

Oslo bys Arkitekturpris til Infill

Nyhet   •   okt 09, 2012 16:02 CEST

Parkveien 5b-c er tildelt prestisjetunge Oslo bys Arkitekturpris. Bygget er tegnet av KIMA arkitektur og MAD - Moderne Design og Arkitektur for Aspelin Ramm Eiendom og Infill. Landskapsarkitektene var Gullik Gulliksen.


“Prosjektet utstråler en nyskapende, urban karakter som bør inspirere til nytenkning i videreutvikling av byens boligarkitektur”, heter det blant annet i juryens begrunnelse. Videre sier juryen at utvikleren har på en tilsynelatende smal og ubrukelig tomt, klart å utforme et vakkert og funksjonelt bygg med ni flotte leiligheter.

Infill ønsker fortetting og har spesialisert seg på utvikling av små og vanskelige tomter i tett bystruktur. “Fortetning gir oss grunnlag for å drive butikker, kultur og kollektivtrafikk. Infills tanke er at vi bedriver byreparasjoner. Vi lever av eiendomsutvikling, men kaller oss byutviklere og jobber tett sammen med politikerne og fagmiljøene. Tettheten i Oslo er på 3900 innbyggere pr. kvadratkilometer. I København er det dobbelt så tett med 8000, og i Paris er det 24 000. Oslos problem er at vi er for få på et spredt område”, sier Utviklingsleder i Infill, Bjørnar Johnsen til Aftenposten.

Prisen er en årlig kommunal hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet.