Landbruks- og matdepartementet

Overraskende mye vann til plenen

Nyhet   •   sep 21, 2010 09:52 CEST

Vannforbruket på plener og kortklippet gress kan være så mye som 8-9 millimeter i døgnet. Forskerne er overrasket over forbruket, som er betydelig høyere enn hva man tidligere har trodd.

Forsøk utført på Landvik i 2009 og 2010 viser at når plengresset har god tilgang på vann, vil også forbruket være svært høyt. Så snart jorda tørker litt ut avtar plantenes vannforbruk dag for dag og stabiliserer seg rundt 3-4 mm pr døgn.

Fuktig jord bedre enn våt jord
Resultatene blir nå brukt i et stort forsøk med såkalt underskudds-vanning. Ved å holde jorda fuktig, men ikke våt, kan vannforbruket reduseres betydelig uten at det går ut over plenkvaliteten. Målet er å finne nøyaktig hvilken vanningsstrategi som er optimal.


Vannforbruket på plener og kortklippet gress kan være så mye som 8-9 millimeter i døgnet.
Foto: Tore Wuttudal, Samfoto

Bioforsk
Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Bioforsk er organisert under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

Forsidebilde: Gress spire. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto