Hæren

Overtredelsesgebyr for brudd på Personopplysningsloven

Nyhet   •   mai 12, 2014 15:51 CEST

Hæren er gjort kjent med at Datatilsynet har funnet grunnlag for å ilegge Forsvaret et overtredelsesgebyr for å ha behandlet personopplysninger i strid med personopplysningsloven. Hæren er glad for at det finnes kontrollmekanismer for de hemmelige tjenestene. Både EOS utvalget, rettsapparatet og egne kontroller har slått fast at det ikke har blitt drevet etterretningsvirksomhet mot journalister i Norge. Denne prosessen har derimot avdekket at Etterretningsbataljonen ved et tilfelle behandlet personopplysninger om journalister uten å tilfredsstille kriteriene i Personopplysningsloven. Personopplysninger er pr definisjon opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Hæren har tatt denne kritikken på alvor og skjerpet inn rutinene.

Hæren er til for å skape trygghet for befolkningen og er ekstra opptatt av respekten for norske borgeres rett til privatliv. Spesielt i de avdelinger som jobber med hemmelige tjenester er det avgjørende at tilliten ivaretas i befolkningen. Det er derfor viktig å vise tilbake til EOS årsrapporten fra 2012 som sier at ”Etterretningsbataljonen ikke hadde foretatt noen analyse av klagerne og/eller deres journalistisk virksomhet.” Det var derimot lagret bilder, nyhetsartikler og navn hentet fra internett. En slik behandling av personopplysninger hadde ikke avdelingen anledning til å gjøre i henhold til Personopplysningsloven. Dette gebyret fra Datatilsynet er derfor en nyttig lærepenge som vi tar med oss videre i utviklingen mot en enda bedre Hær.