Finansdepartementet Norge

Overtredelsesgebyr ved valutasmugling

Nyhet   •   feb 25, 2011 09:31 CET

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overtredelsesgebyr på 20 prosent ved brudd på deklareringsplikten for valuta. Tollmyndighetene kan umiddelbart ta i bruk den nye sanksjonsordningen.

- Muligheten for effektive sanksjoner er viktig for å hindre brudd på deklareringsplikten. Det nye overtredelsesgebyret vil derfor være et viktig virkemiddel for tollmyndighetene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Den som fører valuta og andre betalingsmidler over 25 000 kroner inn eller ut av Norge, skal melde dette til tollmyndighetene. Brudd på deklareringsplikten er straffbart. For å effektivisere håndhevelsen av deklarasjonsplikten, får nå tollmyndighetene adgang til å ilegge overtredelsesgebyr på 20 prosent av det ikke deklarerte beløpet. De alvorligste sakene skal fortsatt anmeldes til politiet.

Valuta transporteres ofte fysisk over landegrensene for å unngå sporing av pengeflyten. I slike tilfeller er det ofte grunn til å tro at pengene ikke deklareres for å skjule at de stammer fra straffbare forhold. Tollmyndighetene har derfor de siste årene satset mye på å hindre ulovlig inn- og utførsel av valuta og andre betalingsmidler. Kontrollsatsingen har økt oppdagelsesrisikoen.

Les forskriften her