Geodata AS

Overvann i byer og tettsteder (NOU 2015:16)

Nyhet   •   des 16, 2015 19:00 CET

I overvannsutvalgets rapport, levert 2. desember i år, anslår utvalget at de totale skadekostnadene som skyldes overvann er i størrelsesorden 1.6-3.6 milliarder kroner pr år. Det antydes kostnader i størrelsesorden 45 til 100 milliarder i løpet av de neste 40 årene. Utvalget har gjennomført en kommuneundersøkelse der 40% av kommunene svarer at overvannsutfordringene utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel i deres kommuner.

Overvannsutvalget anbefaler blant annet kommunene, som ledd i sitt planarbeid, å sørge for å ha oversikt over avrenningslinjer for overvann og kartlegge områder som er sårbare for skade.

På den måten ville hendelser, som f.eks. flommen ved sykehuset i Kristiansand i 2014, vært fanget opp allerede i planleggingsfasen.

I ArcGIS Online har vi delt ferdige analysemodeller for å avdekke avrenningslinjer og lavpunktsområder. Analysemodellene har lav brukerterskel, samtidig som de representerer beste praksis innenfor fagområdet. Det gjør at alle kommuner enkelt kan avdekke områder som er sårbare for overvannsskade med utgangspunkt i f.eks. laserdata. Analysemodellene er gratis i bruk og lastes ned herfra.