Gassnova SF

Oxyfuel gjør det enklere å fange CO2

Nyhet   •   nov 07, 2011 16:36 CET

Når hydrokarboner brenner i ren oksygen, blir avgassene CO2 og vanndamp. Slike oxyfuel-anlegg er derfor svært attraktive kraftverk. Utfordringen er å få ned energibruken til å produsere oksygenet.

Fordelene med et kraftverk fyrt med oxyfuel er at det fanger nær all CO2 i røkgassen, er mer kompakt og er uten miljøproblemer. I tillegg er produksjon av oksygen en mer moden prosess enn fangst og stripping av CO2 i et aminanlegg.

Mens andre land primært ser på kullkraftverk basert på dampproduserende kjeler og dampturbiner, ønsker CLIMIT-programmet å få i gang oxyfuel-prosjekter for gasskraftverk basert på en kombinasjon av gassturbin og dampturbin, såkalte Combined Cycle Gassturbin (CCGT) kraftverk som på Kårstø.

Flere forsøksanlegg med oxyfuel er i gang eller under oppføring i Tyskland, Australia, Frankrike, USA og Japan, med kull som brensel. I Frankrike er det et forsøksanlegg med en gassfyrt kjel. I USA er det kjørt noen forsøk med en liten gassturbin. Foreløpig er det ingen forsøksanlegg i Norge, men CLIMIT  har støttet og støtter forprosjekter hvor forsøksanlegg med oxyfuel på gassturbiner utredes.

Les hele artikkelen på climit.no
http://www.climit.no/oxyfuel-gjor-det-enklere-aa-fange-co2/?publish_id=1425&year=2011