Norges musikkhøgskole

På musikalsk avvenning

Nyhet   •   mai 26, 2016 13:56 CEST

Musikkterapeuter har behandlet rusavhengige siden rundt 2009. Nå er det også anbefalt av Helsedirektoratet. 

Det var Norges musikkhøgskole og KoRus Øst – et statlig kompetansesenter for rusbehandling – som for noen år tilbake innførte et samarbeid hvor masterstudenter i musikkterapi opprettet egen praksis og knyttet forskningen sin til det. Daniel Løset Kristiansen var en av disse studentene. Han startet med gruppeterapi på Tyrili Kampen – et døgnbehandlingssenter for rusavhengige. I 2014 fikk de midler fra Helsedirektoratet til å drive prosjektet videre, med en hovedterapeut i hundre prosent stilling.

Som en legeresept
Nylig ga Helsedirektoratet et ekstra «godkjentstempel» til alle Norges musikkterapeuter – og alle kommende – ved å komme med to anbefalinger.

– Det har veldig mye å si. Det er som om en lege skriver ut en resept på noe, sier Daniel, som nå jobber i Fredrikstad kommune.

Den ene anbefalingen går ut på å tilrettelegge for bruk av musikkterapi til pasienter og brukere som ønsker dette: «musikkterapi vil være relevant i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i kriminalomsorg og i kommunale tjenester».

Den andre anbefalingen retter seg spesifikt mot «avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler», som innbefatter både fysisk aktivitet, musikkterapi og akupunktur ved avrusning.

Den siste anbefalingen er basert på en masterstudents forskning. Monika Overås erfaringer fra en musikkterapigruppe på en avgiftningsenhet ved Akershus universitetssykehus, viste at «musikkterapi kan føre til avkobling fra vanskelig tanker og situasjoner, samtidig som pasienten får en mestringsopplevelse som kan påvirke motivasjonen for å stå i behandlingen». Det er dette Helsedirektoratet viser til når de nå «anbefaler å tilrettelegge for bruk av musikkterapi til pasienter som ønsker dette».

Både Daniel Løset Kristiansen og Simen Krogstie Lagesen, som for tiden er hovedterapeuten ved Tyrili Kampen, håper at anbefalingen vil føre til større satsinger på musikkterapiområdet.

– Det er alltid et spørsmål om penger og ledelse, sier Kristiansen.

Lærer å takle følelsene
I det daglige arbeidet handler det imidlertid om mennesker for de to terapeutene. «Bo» er for tiden i behandling på Kampen Tyrili, og er en av dem som har fått oppleve hvordan musikkterapi kan virke.

– Det setter i gang følelser og minner. Du tør å være mer åpen om det som skjer inni deg, når det er musikken som har satt det i gang. Da blir det ikke så flaut. Musikk kan både forsterke og forandre sinnsstemninger og minner, sier han.

Musikkterapeutene forklarer.

– Vi jobber med grupper – samspill- og lyttegrupper – i tillegg til individuelle timer, sier Daniel.

Han har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole, mens kollega Simen er utdannet ved Griegakademiet i Bergen. Dette er de to eneste utdanningsinstitusjonene i Norge som utdanner musikkterapeuter.

– Vi har lyttegruppe og samspill én gang i uken. Hvis det er ting som trengs å jobbes med, gjør vi det gjennom å gjøre noe sammen i stedet for bare å snakke om det. Jeg har troen på at det har noe å si i behandling, sier Simen.

Bo nikker.

– Ja, det er noe av det jeg har fått mest ut av i min behandling. Jeg blir pushet ut av komfortsonen min.

– Og så speiler kanskje Simen deg på hvordan du er i den situasjonen, bevisstgjør deg på hva som skjer med deg, spør Daniel.

– Ja, Simen har vært god på å få meg til å skjønne parallellene til andre settinger i livet. Jeg møter motstand, får ikke til ting med en gang. Jeg har ofte ruset meg på nederlagsfølelsen. Nå har jeg lært at det går an å takle sånne følelser og motstand, forteller Bo.

Simen nikker og utdyper.

– Oppsummert er ikke målet å bli en god musiker, men å bruke det for seg selv i eget liv. Som terapeut jobber jeg ut fra en følelsesbasert opplevelse. Så hvorfor bruke musikk? Jo, fordi man får øvd seg på følelser. Her, i trygge omgivelser i døgnbehandling, kan de tørre å eksponere seg for tankene som er vonde. Musikalsk samspill er å oppleve ulike følelser og finne ut hva jeg har lyst til å gjøre med disse følelsene, hva jeg har gjort før.

Må gjøre dette for meg selv
I forskningen på musikkterapifeltet har Reidar Dale ved Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Bergen og Stiftelsen Bergensklinikkene) utarbeidet en rapport på bakgrunn av samtaler med brukere ved Hjellestadklinikken i Bergen. Torhild Kielland skrev en tilsvarende rapport i 2015, ut fra samtaler med brukere av Fredrikstad kommunes rustjeneste. Brukerne gir en skår på henholdsvis 9,3 og 9 ut fra en mulig toppskår på 10, og forteller at musikkterapien blant annet lærer dem å regulere tanker, flytte fokus, gir dem noe å snakke om, identitet samt håp og optimisme. Musikken fremstår også som bevisstgjøring og et alternativ til rus.

Bo bekrefter langt på vei resultatene fra de to rapportene.

– Hvordan har du det etter en terapitime med musikk?

– Opp og ned. Jeg er mye frustrert. Jeg har gått på mange nederlag i livet mitt. Også her, når jeg vil lære meg å spille et instrument. Men jeg har klart å bearbeide det uten å ruse meg. Andre ganger føler jeg meg bra, at jeg har kommet videre, fått til noe. Det gir meg masse energi, og jeg får lyst til å sitte i timevis. Men det er også en følelse jeg har ruset meg på før. Jeg har tenkt at nå er alt så bra at jeg til og med kan mestre det å ruse meg.

Bo har ruset seg lenge. Helt siden 12-årsalderen.

– Jeg har skjønt at jeg tidligere har prøvd å bli rusfri for alle andre, ikke meg selv. Så jeg har hatt en liten bakdør åpen, tenkt at straks jeg får orden på ting skal jeg fortsette å ruse meg – klare å mestre et liv med rus. Men nå har jeg skjønt at jeg må gjøre dette for min egen del. Jeg jobber med å takle følelsene som kommer når jeg er ferdig med behandling.

Må se mennesket
Hva bør du ha i deg for å bli musikkterapeut?

– Potensial innenfor tre ting: musikken, for du skal bruke det som redskap, du må kunne tilegne deg faglig kunnskap utover det rent musikalske, og ha personlig egnethet som terapeut. Det kan inneholde mye, men i faget i seg selv handler det om å se etter potensial hos andre, sier Simen.

Hvorfor kan ikke hvilken som helst musiker gjøre det dere gjør?

– Vi jobber med mennesker, er trent på relasjon og terapeutiske teknikker. Vi er rustet for å kunne jobbe med mennesker og ivareta dem. Men også å stå i det selv, og ha kompetanse. Musikk er et veldig sterkt middel som setter i gang mye, sier Daniel Løset Kristiansen.

– Jeg er jo musiker for min egen del, mens en musikkterapeut må lære seg å bruke musikken for andre, som et redskap for helse. Det er kortversjonen, sier Simen Krogstie Lagesen.