Velferdsetaten

Påvirker innvandrernes myter om norsk barnevern deres psykiske helse?

Nyhet   •   feb 19, 2016 15:44 CET

Mye av kritikken kommer fra nasjoner med nettopp stor arbeidsutvandring til Norge.

Konferansen «Samme tjenester, forskjellige verdier» ser på mytene om barnevernet og hvordan det kan virke inn på den psykiske helsen hos arbeidsinnvandrere.

Store spørsmål dras opp, men finnes det svar. I samarbeid med Institutt for utdanning og forebygging i Warszawa skal Kompetansesenter rus – Oslo gjøre fagpersoner som møter disse utfordringene, bevisste på sammenhengen mellom mytene og den psykiske helsen.

Tema som blir tatt opp:

  • Arbeidsmigranters møte med hjelpeapparatet
  • Om den vanskelige hjemkomsten
  • Barnevernet; Myter og «virkeligheten»
  • Presentasjon av familiefortellinger
  • Kulturelle utfordringer
  • Den nye arbeidshverdagen


Hvorfor fokusere på arbeidsmigrasjon og hjelpeapparatet?
Bjørnar Bergengen – Kompetansesenter rus Oslo

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene
Anne Mette Ødegård - FAFO

Psykisk helse og arbeidsmigrasjon
Marianne Tryggestad og Anette Therese Fredriksen – HiOA

Hva forteller familien
Oleksandr Ryndyk - Senter for Inter kulturell kommunikasjon

«Psykososiale dimensjoner og retur»?
Marta Bivald Erdal - PRIO


Målgruppen for konferansen er fagpersoner som er i direkte kontakt med personer (voksne og barn) med bakgrunn som arbeidsmigranter. Andre målgrupper er alle som jobber i skolevesenet, barnevernet, rus/psykisk helse som også står overfor utfordringer på dette området. 

Konferansen er gratis.

Meld deg på her.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Bjørnar Bergengen
KoRus-Oslo
Velferdsetaten
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

Espen Freng
KoRus-Oslo
Velferdsetaten
espen.freng@vel.oslo.kommune.no