Mattilsynet gammel

Påvisning av skrapesjuke Nor98 i Rogaland

Nyhet   •   des 16, 2009 09:22 CET

Det er påvist skrapesjuke Nor98 på ei fire år gammel søye av rasen Norsk kvit sau fra en besetning Bjerkreim i Rogaland.

Søya kommer fra en besetning som består av 230 voksne dyr av rasen Norsk kvit sau. Besetningen har i tillegg 30 voksne dyr av rasen gammelnorsk spelsau. Søya ble avlivet av eier 1. desember 2009.

Prøven ble tatt på gården og undersøkt som ledd i det nasjonale overvåkingsprogrammet for skrapesyke. Dette programmet består av overvåking av levende dyr, prøvetaking av selvdøde og dyr som blir avlivet samt prøver fra slakteri.

Sykdomsbildet ved Nor98 er lite karakteristisk, men vanligst er det at dyret har endret oppførsel i flokken og viser symptomer som ustøhet, avmagring og bevegelsesproblemer. Siden våren 2009 var søya tidvis ustø. Høsten 2009 observerte eier i tillegg at søya viste endret oppførsel som å trekke seg bort fra resten av flokken.

Distriktskontoret i Dalane, Sirdal og Flekkefjord følger opp saken videre. Oppfølging vil følge tiltaksplanene for skrapesjuke Nor98. Besetningen blir blant annet pålagt restriksjoner på all forflytning av dyr ut av besetningen, og det blir tatt prøver av alle dyr over 18 måneder som dør eller slaktes.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Asbjørn Sleveland, Distriktskontoret for Dalane, Sirdal og Flekkefjord, telefon 47803005