Høgskolen i Harstad

Påviste mistillitskultur i sosialt arbeid

Nyhet   •   feb 06, 2014 16:08 CET

 Belastet dansk innvandrerungdom - større tillit til politiet enn til kommunale sosialarbeidere.

- Mistilliten skyldtes bl.a. sosialarbeidernes utydelige rolle som mellomledd mellom politiet og ungdommene, sier Kevin Perry.  

Den britiske forskeren, bosatt i Danmark, deltok nylig på et seminar ved Høgskolen i Harstad om kulturforskjeller i helse- og sosialfeltet. Der redegjorde han for funn fra sitt doktorgradsarbeid Framing Trust at the Street Level.

Ni måneders feltarbeid
Avhandlingen bygger på ni måneders feltarbeid blant marginaliserte unge i to «slitne» danske innvandrerghettoer. Der observerte han spesielt forholdet mellom ungdommene og såkalte SSP-medarbeidere.

- SSP står for samarbeidet mellom Skole, Sosialforvaltningen og Politiet. Målsettingen for SSP-samarbeidet er å bygge opp et lokalt nettverk, som skal forebygge kriminalitet blant marginaliserte barn og unge i disse ghettoene, sier Perry.

- Men innvandrerungdommene i de to bydelene jeg observerte, hadde et veldig anstrengt forhold til SSP-medarbeiderne. De hadde ganske enkelt ikke tillit til dem, for det viste seg at SSP’erne informerte politiet om personer de fikk høre hadde vært involvert i kriminelle handlinger.

Dette viste seg ikke bare å undergrave tilliten de var avhengig av i arbeidet; det brøt faktisk med regelverket som sier at de bare kan tipse politiet for å forhindre planlagt kriminalitet. Det å kunne ivareta både taushetsplikten og informasjonsplikten på en balansert måte, var åpenbart et problem for SSP'erne. 

Super-tystere
- Betegnede nok for mistilliten som hadde bygget seg opp hos de unge, hadde de satt sitt eget kallenavn på forkortelsen SSP, nemlig Super-Stikker-Patruljen, (Super Tyster Patruljen, på norsk).Med andre ord et klart uttrykk for en «mistillitskultur» som var gjensidig, tilføyer Perry.  

En av de ting som overrasket ham under feltarbeidet, var møtet med en politibetjent som nøt langt større tillit hos de unge enn SSP’erne. Politimannen hadde tidligere jobbet som dørvakt på en nattklubb, og hadde lært seg å håndtere ulike mennesker på en respektabel måte.

-Tilnærming; holdning; og handling er tre grunnleggende elementer i bygging av tillit. Istedenfor å drive oppsøkende virksomhet, patruljerte nærmest SSP’erne rundt i bydelene og overvåket og kontrollerte de unge. Slik ble de oppfattet som lovens forlengede arm og kunne verken etablere kontakt eller vinne nødvendig tillit, men ble møtt med fiendtlighet.  

For å kunne utføre sitt ni måneders feltarbeid i ungdomsmiljøene, var Kevin Perry selv avhengig av å få ungdommenes tillit.

 – Jeg ble grundig testet – både for å finne ut hvem jeg var; hva jeg stod for; og om jeg var troverdig. De innrømmet at de googlet meg for å sjekke om jeg var den jeg ga meg ut for å være. Jeg ble heldigvis akseptert og fikk innpass, avslutter Kevin Perry.

 

(Vedlagt: Bilde av Kevin Perry, Foto: Kjetil Nilsen/HiH)