Landbruks- og matdepartementet

Pelsdyrnæringen i interpellasjon i Stortinget

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:42 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) svarte i dag på interpellasjon i Stortinget fra Trine Skei Grande (V) om pelsdyrnæringen.

Interpellasjoner
En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringen som er gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.


Landbruks- og matministeren under dagens interpellasjon. Foto: Web-TV Stortinget

Forsidebilde: Stortingsalen. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier AS.