Høgskolen i Harstad

Petroleumsnæringen i nord trenger mer enn ingeniører

Nyhet   •   des 11, 2012 18:21 CET

- Med overgang fra letefasen til driftsfasen i nordområdene, trengs mer enn bare geologer og ingeniører i oljerelatert virksomhet. Det er der vi på Høgskolen i Harstad har noe å tilby.

Trond Bottolfsen er faglig koordinator for kurset Petroleum, som starter opp i januar.

- Det er syvende gang vi kjører dette kurset – kanskje mer aktuelt enn noensinne, med den utvikling vi ser i petroleumsindustrien i landsdelen, sier han.

- De fleste tenker nok først og fremst på geologer og ingeniører når det er snakk om arbeidskraft knyttet til oljenæringen. De utgjør «førsterekka» og er fortsatt etterspurt, men i rekka bak, i leverandørindustrien, er det behov for helt annen type kompetanse – f.eks. innen logistikk, planlegging og økonomi. Det passer våre studenter.

- Poenget med det Petroleums-kurset vi har bygget opp her ved Høgskolen i Harstad, er nettopp å gi studentene kjennskap til petroleumsnæringen med sine særtrekk. Den er spesiell på flere måter, bl.a. ved at det jobbes mye prosjektrettet. Derfor er prosjektledelse som fag svært relevant.

- Bedrifter som ønsker å få innpass i leverandørindustrien må ha kunnskap om de strenge krav som stilles, f.eks. innen Helse, miljø og sikkerhet. På kurset trekker vi derfor inn Achilles som har spesialkompetanse på området og bl.a. yter evalueringstjenester overfor leverandører og underleverandører, sier Bottolfsen.

Han opplyser at også at representanter fra leverandørbedrifter og andre aktører i olje- og energinæringen, som Statoil, Oljedirektoratet, Noweco, Aibel og Kunnskapsparken Nord benyttes direkte i undervisningen for å gjøre den så relevant og oppdatert som mulig.

Det faglige innholdet i kurset er organisert under fire hovedemner: 

Organisering, lovverk og letevirksomhet

Utbygging, produksjon og marked

HMS - miljø og oljevern

Leverandører - muligheter og utfordringer

Undervisningen er samlingsbasert, med 6 samlinger à 2 dager. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk. Det avsluttes med en hjemmeeksamen i månedsskiftet april/mai og gir 15 studiepoeng.

Mer om kurset Petroleum