Landbruks- og matdepartementet

Planlegger andelsjordbruk i Skien

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:32 CET

Landbruksselskapet ønsker å tilrettelegge for at Århus gård i Skien kan bli et grønt møtested for by og land. Etablering av andelslandbruk på gården er et av tiltakene for å åpne gården for publikum.

Et andelsjordbruk skiller seg fra parsellhage og kolonihage ved at det leies inn en gartner for å skjøtte arealene. Deltakerne trenger derfor bare å betale inn kontigenten og så høste inn egne grønnsaker. De som liker og har interesse for å grave i jorden, skal imidlertid få anledning til det. I et andelsjordbruk er det medlemmene sammen som bestemmer hva som skal dyrkes og hvor mye. Arealene på Århus er lagt om til økologisk drift, så andelsjordbruket skal drives etter økologiske prinsipper.


Reddikene høstes. Foto: Tove Hoppestad

Forsidebilde: Sukkererter. Foto: Tove Hoppestad