Forsvarsdepartementet Norge

Planlegger fregattbidrag i 2012

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:08 CET


- Det er både operative og økonomiske grunner til at det først er aktuelt å sende en fregatt til Adenbukta i 2012, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Havområdet utenfor Somalia, altså Adenbukta, er enormt. Det har gjennomfart av over 20 000 skip i året, der rundt tusen av dem er norskeide. Det er mange fiskeområder og tett trafikk.

Totalt seiler det 25 marinefartøyer i området. Disse er med i EUs eller NATOs operasjon, og har som hovedoppdrag å hindre piratvirksomhet. Et av hovedoppdragene til EU-operasjonen Atalanta er å eskortere fartøyer som leverer matvarer til Somalia for FNs World Food Program.

- Siden disse eskorteoperasjonene startet sent i 2007 har ingen skip blitt angrepet av pirater. Så langt har omkring 480.000 tonn mat blitt levert. Samtidig ser vi at selv etter flere års marineoperasjoner er situasjonen i Adenbukta verre enn noen gang. Løsningen på denne utfordringen ligger på land, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Militære bidrag
Hun understreker at Norge som vesentlig sjøfartsnasjon har et stort ansvar, og ønsker å ta dette ansvaret.
- Vi bidro med en fregatt i 2009, og har hatt stabsoffiserer i operasjonene etter dette, sier hun.

Forsvarssjefen har gjort en grundig vurdering av hvilke kapasiteter Forsvaret har. Konklusjonen er at Forsvaret har mulighet til å sende en fregatt til Adenbukta fra årsskiftet 2011/2012.

Bred innsats
Det er ikke planlagt med fregattbidrag i 2011, og er derfor ikke satt av midler til dette på årets forsvarsbudsjett.
- Regjeringen planlegger med at vi sender en fregatt til området i 2012, og en endelig beslutning vil komme i løpet av året, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Regjeringen arbeider samtidig langsiktig for å bidra til utvikling i Somalia
- Det internasjonale samfunnet må ha en bred tilnærming, og vi arbeider blant annet med å bygge opp rettsapparatet, politi og fengsler i de stabile delene av Somalia, sier Faremo.

Fakta om innsatsen på land
Norge gir hvert år mer enn 200 millioner kroner til stabilisering i Somalia gjennom Utenriksdepartementet.

Regjeringen arbeider langsiktig for å sette myndighetene i Somalia bedre i stand til å gripe inn overfor egne borgere som organiserer og begår pirathandlinger fra somalisk territorium.

En økende andel av bistanden til Somalia går derfor til å bygge opp rettsapparatet for å kunne håndtere den økende strømmen av pirater. Det er snakk om å øke både kompetansen og kapasiteten i bl.a. politi, domstoler, fengsler i de mest stabile delene av Somalia.

Ettersom flere land i Øst-Afrika og Det indiske hav rettsforfølger pirater ved sine egne domstoler, er det et viktig mål at flest mulig dømte pirater kan overføres tilbake til hjemlandet for soning. Det viser seg at pirater som er dømt i utlandet ønsker å returnere hjem. Da må Somalia kunne tilby tilstrekkelig med fengselsplasser, og som oppfyller internasjonale menneskerettighetskrav. FN hjelper til med begge deler, og giverland som Norge støtter innsatsen gjennom bistand. FN fullførte nylig helt nytt fengsel i Somaliland med omfattende norsk støtte, og planlegger å åpne et nytt fengsel i Puntland i 2013.

UD tar sikte på å øke bistanden til justissektoren i Somalia betydelig i 2011.