Landbruks- og matdepartementet

Planter: Historiske roser kartlagt i hele landet

Nyhet   •   jan 21, 2010 16:47 CET

Planter: Til tross for barskt klima har mange roser klart seg over lang tid, også i de nordligste fylkene. Med fjorårets kartlegging av historiske roser i Lofoten og Vesterålen er nå hele Nord-Norge også undersøkt.

Et landsomfattende prosjekt for kartlegging og innsamling av historiske roser har nå pågått i ca 5 år. Dette har bestått av Norsk Roseforenings Roseaksjon, som hovedsakelig har dekket Øst-Norge og i tillegg feltundersøkelser i kystfylkene fra Telemark til Finnmark.

Flest roser på kirkegårdene
l Lofoten og Vesterålen ble 122 lokaliteter i 17 kommuner besøkt i fjor. Erfaringsmessig er det på kirkegårdene det er størst mulighet for å finne de gamle rosene intakt. Slik var det også i Lofoten og Vesterålen der over 30 forskjellige roser ble funnet. Den vanligste var Rosa rugosarosen 'Hansa', som er en nøysom, hardfør og svært blomstervillig rose.

I og med fjorårets kartlegging i Lofoten og Vesterålen og undersøkelsene i de tre nordligste fylkene året før er nå hele landet dekket. Roseforeningens oppfordring til hageeiere om å melde fra om sine gamle roser fortsetter imidlertid også i 2010.

 


Plante: Rynkerosen 'Hansa' er den rosen det ble funnet mest av i Lofoten og Vesterålen.
Foto: Per Arvid Åsen, Skog og landskap

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Planter: Med fjorårets kartlegging av historiske roser i Lofoten og Vesterålen er nå hele Nord-Norge også undersøkt.