Landbruks- og matdepartementet

Planter, plantemateriale og vegetabilsk mat

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:09 CEST

Mattilsynet har nå ferdigstilt en såkalt ”områdeanalyse” om tilsyn med planter, plantemateriale og vegetabilsk mat. Rapporten beskriver bransjene, risiko, politiske føringer, regelverk, tilsyn, regelverksetterlevelse og effekter av Mattilsynets aktiviteter.

På bakgrunn av rapporten vil Mattilsynet vurdere å foreslå endringer i forvaltningen av dette viktige området, blant annet for å gjøre det mer likt forvaltningen av dyre- og fiskehelseområdet.

Plantehelse er ikke en del av EØS-avtalen. EU har nå en gjennomgang av sitt plantehelseregelverk og Mattilsynet følger de pågående strategidiskusjonene i EU på området.

-Rapporten fra Mattilsynet  gir et godt grunnlag for en videre diskusjon om modernisering av forvaltningen på dette området, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)

Mer om saken, se Mattilsynet:

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/planter/plantehelse/omr_deanalyse__ndash__tilsyn_med_planter__planteprodukter_og_vegetabilsk_mat_84299