Landbruks- og matdepartementet

Planter: Uvanlig mye plantesykdom i 2009

Nyhet   •   jan 25, 2010 21:30 CET

Planter: For 2009 er det utbetalt nær 27,5 millioner kroner i erstatning for sanering av farlige planteskadegjørere. Pærebrann og jordbærsvartflekk har vært de største enkeltsakene.

Sist det var store erstatningsutbetalinger etter planteskadegjørere var i 2007 da ble det utbetalt 18 millioner kroner. I et "normalår" utgjør denne erstatningsordningen under 10 millioner kroner.

Pærer og jordbær hardest rammet i 2009
Den klart største enkeltsaken gjennom året gjelder sanering etter sykdommen pærebrann i en planteskole i Rogaland. Her ble det utbetalt erstatning på over 8 millioner kroner for kostnader knyttet til saneringen. Dermed ble pærebrann også den skadegjøreren som ga størst samlet erstatningsutbetaling i 2009. Skadegjøreren jordbærsvartflekk påvises nesten årlig i landet, og erstatningene for sanering av denne ble i 2009 på over 5 millioner.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Planter: For 2009 er det utbetalt nær 27,5 millioner kroner i erstatning for sanering av farlige planteskadegjørere.