Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Pliktig energimerking fra 1. juli 2010

Nyhet   •   des 16, 2009 09:28 CET

1. januar 2010 trer forskrift om energimerking av bygninger i kraft. Plikten til å merke boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut gjelder derimot først fra 1. juli 2010. Energimerking er et tiltak for å øke bevisstheten om energibruk i bygninger.

Energimerkeordningen:

- Alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m2 som skal selges eller leies ut må ha en energiattest som inneholder et energimerke og oppvarmingsmerke som skal stimulere til mer bruk av andre energibærere enn strøm, olje og gass.

- Eksisterende boliger kan merkes av boligeier. Nye boliger og yrkesbygg må merkes av en ekspert

- Yrkesbygg over 1000 m2 må regelmessig merkes og ha resultatet av merkingen synlig i bygningen. Yrkesbygg omfatter næringsbygg som butikker, kontorbygg og kjøpesentra, og offentlige og kommunale bygg som skoler og sykehjem.

- Karakterskalaen går fra A (best) til G som er laveste karakter. De aller fleste eksisterende boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E – G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt få C eller D, avhengig av effektiviteten til oppvarmingssystemet. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus med svært lavt energibehov og effektivt oppvarmingssystem vil normalt få A.

- Obligatorisk energivurdering av tekniske anlegg som kjelanlegg, klimaanlegg (inkludert ventilasjonsanlegg) og engangsvurdering av varmeanlegg inngår i energimerkeordningen.

Etter dialog mellom NVE og Olje- og energidepartementet er det bestemt at ordningen med obligatorisk energimerking av boliger, fritidsboliger og yrkesbygg utsettes til 1. juli 2010. Bakgrunnen for utsettelsen er et ønske om en mykere innføring av en ordning som vil omfatte svært mange.

- Jeg er stolt over at NVE kan lansere en enkel og gratis løsning som viser boligers energistandard.  Vi tror energimerking vil øke interessen for energieffektivisering. Selv om plikten til å energimerke ikke gjelder før 1. juli, håper vi at mange vil energimerke allerede fra nyttår. Det vil gi oss nyttige erfaringer til ordningen blir obligatorisk, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør.

For yrkesbygg over 1000 m2 og energivurdering av tekniske anlegg blir det en overgangsperiode fram til 1. januar 2012 før merkingen må være gjennomført første gang.

Gjennomført merking gir en energiattest med et energimerke og et oppvarmingsmerke, samt en liste med anbefalte energieffektiviseringstiltak. Energimerket viser hvor energieffektiv bygningen er. Karakterskalaen går fra A (best) til G som er laveste karakter.

Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Dette vises på en fargeskala fra grønt til rødt.

Om lag 40 prosent av energibruken i Norge skjer i bygninger. Målet er at energimerking skal bli en driver for økt bevissthet og interesse rundt bygningers energieffektivitet, og på lengre sikt føre til lavere energibruk i bygninger. Dette er ett av områdene der det er lettest å spare energi. Alle som er interessert i sin boligs energieffektivitet, kan gratis sjekke boligens tilstand ved å benytte selvangivelsesordningen på www.energimerking.no.

Les mer på Olje- og energidepartementets hjemmesider

For ytterligere informasjon:

Seksjonssjef Birger Bergesen, telefon 22 95 92 29, mobil 90 11 28 38
Medierådgiver Hilde Totland Harket, telefon 22 95 92 78, mobil 92 44 92 75

Relatert informasjon

Les mer om energimerking