Kronprinsparets Fond

PØBELPROSJEKTET: Oppdaterte tall per 03.12.13

Nyhet   •   des 05, 2013 16:00 CET


Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet - ut i jobb eller videreutdannelse. Her følger oppdaterte tall fra Pøbelprosjektet as (per 03.12.13).


31.12.12   
796 pøbler inne (692 i oppfølging, 72 % i fast jobb eller skole 28 % på vei, 29 % er i skole eller lære)

25.01.13 
884 pøbler inne (inkl. Stavanger og Oslo), 805 i oppfølging

26.08.13 
104 inn Oslo, 16 inn Stavanger, 122 inn Sør, 17  inn Lier, 16  inn Kongsvinger  (tot 275-2013)

03.12.13 
57  inn Oslo, 16 inn Kongsvinger, 25 inn Lier, Røyken og Hurum, 18  inn Stavanger, 71 inn Sør

Total 03.12.13:  1.346 inn i Pøbelprosjektet totalt

79 sluttet  =  5,87 %
1.267 i oppfølging  = 94,13 %
938  i fast jobb eller skole  = 74,03 %  (Av 938 er 348  i skole eller lære = 35,10 % )
329  i praksis, kurs eller hospitering  = 25,97 %

Overnevnte tall viser at vi i 2013 har hatt 550 ungdommer inne i Pøbelprosjektet. Av disse er 522 på vei til jobb (skole, jobb, praksis, hospitering, kurs eller behandling).


Samfunnsnytte i Pøbelprosjektet
Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for å måle samfunnsnytte i blant annet Pøbelprosjektet. Les mer her: http://www.mynewsdesk.com/no/kronprinsparets-fond/pressreleases/det-norske-veritas-maaler-samfunnsnytte-for-kronprinsparets-fond-931172

VISTA ANALYSE sin konklusjon i analysen «2013/09 Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap» : «Pøbelprosjektets innsats for deltagerne i 2012, der kostnader til videre oppfølging er inkludert, er beregnet til å gi en nåverdi som ligger på 10,8 millioner kroner per ungdom på livslangt løp. Usikkerheten er knyttet til den langsiktige effekten av tiltakene og hvilket livsløp deltagerne hadde hatt uten pøbelprosjektet. Vi finner uansett at Pøbelprosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt»: ref. http://www.pobelprosjektet.no/_files/files/effekteraventre.pdf.pdf Analysen er laget på oppdrag fra FERD Sosiale Entreprenører.


Hva er Pøbelprosjektet?
Pøbelprosjektet AS har i dag samarbeidsavtaler med FERD SE, Kronprinsparets Fond og REMA1000. Pøbelen lærer å bruke sine egne ressurser for å oppnå sine mål. Mange pøbler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har - som er attraktive for samfunn og næringsliv. I Pøbelprosjektet lærer de dette. De lærer å bruke egne ressurser for å oppnå sine mål.

Pøbelprosjektet tilbyr også ungdom "livstidsoppfølging" under et eget prosjekt støttet av Arbeidsdirektoratet, Kronprinsparets fond og Ferd Sosiale Entreprenører. Prosjektet heter «Vi er her» og er til stede så lenge pøblene selv ønsker støtte.

Les mer på www.pobelprosjektet.no.


Med hilsen

Eddi Eidsvåg, eddi@pobelprosjektet.no, tlf. 9159 1697.