Viken Skog

Populært "Grønt" frokostseminar

Nyhet   •   sep 29, 2016 09:25 CEST

Viken Skog, Zero og ST1s frokostseminar var fulltegnet med både interessante innledere og deltakere hvor man så nærmere på hvordan næringslivet jobber for å nå Norges klimamål, og diskuterte næringslivets rolle i det Grønne skiftet.

Det var nærmere 100 deltakere på frokostseminaret på Bølgen&Moi Tjuvholem torsdag morgen. Det viser at interessen er stor både i det private og det offentlige. Det ligger an til at Norge innen 2030 må kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Reduserte utslipp i transportsektoren og norsk produksjon av fornybar energi er pekt ut som noen av hovedsatsingsområdene av myndighetene. 19. august signerte Viken Skog/Treklyngen og ST1 en intensjonsavtale om å etablere en fabrikk for produksjon av avansert bioetanol i Norge. Avtalen med Treklyngen er det finske energiselskapets første steg mot produksjon av fornybar energi i Norge.

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik var konferansier.

-Dette var moro, utrolig positivt at så mange var interesserte i å komme på seminaret vårt som tydelig opptar mange. Vi har mange spennende samarbeidspartnere som vi jobber godt med. Både ST1, Elkem, Avinor og Arbflame er jo noen av de som er tilstede her i dag. Jeg må også skryte litt av miljøstiftelsen Zero som vi samarbeider meget godt med. Daglig leder i Zero, Marius Holm er utrolig dyktig og er opptatt av fakta. Zero gjør en utmerket jobb, sa Breivik.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein ble engasjert på seminaret og stilte blant annet nesteleder i Vestre, Terje Breivik spørsmål.

-Investinor AS sitter på en halv milliard kroner som er øremerket investeringer i skognæringen.Det er nå 3 år siden den nye regjeringen overtok regimet, og det har jo vist seg at begrensningene til Investinor helt klart er for stor slikt at intet skjer. Nå må noe skje. Hva vil Venstre gjøre med dette? Er det ikke på tide å tilrettelegge og stimulere til økt bruk av biodrivstoff slik som finnene har gjort? Som igjen vil skape flere industriarbeidsplasser? Spurte Lahnstein.

-Ja, dette vil vi jobbe hardt for å styrke ytterligere. Investinor må få et mandat slik at de 500 millionene kan brukes på alle de spennende og innovative prosjektene som er i skog-Norge. Jeg sitter i finanskomiteen og forhandler Statsbudsjettet. Grønt skatteskifte vil ta stor del av Statsbudsjettet, 7-8 milliarder kroner, sa Breivik.

Erik Lahnstein mente det var befriende å være på en tilstelning hvor man diskuterte konkrete muligheter og prosjekter.

-Dette er et kjempearrangement av Viken Skog, ST1 og Zero. Man får muligheten til å møte dyktige personer som jobber for et felles mål. Jeg vil gi honnør til skogeierne og Viken Skog som har foretatt store grunnlagsinvesteringer og mye arbeid gjennom mange år for å få i gang ny skogforbrukende industri i Norge. Det er ekstremt viktig at politikerne klarer å utvikle en langsiktig og forpliktende biodrivstoffpolitikk som skaper forutsigbarhet for investorene som ønsker å satse. Det blir spennende å se hva Statsbudsjettet inneholder som blir lagt frem på torsdag. Jeg forventer at de legger frem et forslag om at veksten i biodrivstoff går fra 5,5%-7%, og det skal skje med særlig bruk av avfall og skogråstoff. Dette er mye mere klima og miljøvennlig og vil samtidig styrke grunnlaget for å få til industrietableringer i Norge, sier Lahnstein

Terje Halleland, statssekretær i Landbruks-og matdepartementet var nest sist ut av innlederne.

-Norge har gått fra å være en netto importør til en netto eksportør. Dette krever både innovasjon og omstillingsevne. Bruk av skogråstoff til biodrivstoff er et godt eksempel på innovativ tenking. Samarbeidet mellom Viken Skog/Treklyngen og ST1 er spennende, og vi i Regjeringen har allerede gjort tiltak som har vært etterspurt, og gjort mye på infrastrukturen og lekkasjen i forrige uke fra skogmeldingen med 26,5 millioner kroner ekstra til skogsbilveier og kaier i 2017, er en fortsettelse av politikken siden vi overtok, sa Halleland som også var glad for å bli invitert til å ha innlegg på frokostseminaret,

-Slike seminar som dette her er så viktig. Her er det samlet så mange beslutningstakere på ett felt, og i tillegg når man er så konkrete som her i dag. Man får nye kontakter og ser nye problemstillinger, sa statsråden som kunne love at mange gode formål er dekket i statsbudsjettet.

Finske Mika Aho, direktør for samfunnskontakt i ST1 var meget godt fornøyd med arrangementet.

-Dette er fantastisk! Masse interesserte mennesker, og det vi ser her i dag er stor gruppe av selskap som ønsker å jobbe med det samme. Unik forretningssamarbeid og unik forretningsstruktur. Samarbeidet med Viken Skog/Treklyngen og ST1 er utrolig spennende. Vi er i en tidlig fase, det er litt som en forlovelse også går vi bare venter på å bli gift, smiler Aho.

Talere på frokostseminaret

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog SA (konferansier)

Marius Holm, daglig leder i ZERO

Mika Aho, direktør for samfunnskontakt i St1

Håvard Moe, konserndirektør i Elkem Technology

Håkon Knappskog, daglig leder i Arbaflame

Thomas Hansen, direktør for fornybar energi i St1

Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen

Terje Halleland (Frp), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

Terje Breivik, nestleder i Venstre