Viken Skog

Populært med trearkitektur

Nyhet   •   okt 16, 2016 08:38 CEST

TRE er mulighetenes verden. Det er ingen tvil om at fremtiden er fornybar. Deltakerlisten var fulltegnet med 90 deltakere da Viken Skog med samarbeidspartnere arrangerte seminaret "Bærekraftig byggeri i Hønefoss".

Ringerike er pekt på som et av de store vekstområdene i Norge de neste 10 årene. Viken Skog i samarbeid med Treklyngen, Trefokus, Moelven, Ringerike Nærings Forening og Ringerike Utvikling inviterte til seminaret «Bærekraftig byggeri» i Hønefoss med dyktige innledere og en avsluttende paneldebatt. Deltakerne på seminaret var politikere, ansatte i kommunen, entreprenører, arkitekter, utbyggere, skogeiere og trebygginteresserte.

Ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen har et hjerte som banker for skog og mener et treseminar er viktig.

-All honnør til Viken Skog som er på hugget hele tiden. Et seminar som dette med gode samarbeidspartnere er viktig. Vi er nødt til å gjøre noe med holdningen til å bygge stort i tre. Det å se verdien av å bygge stort i tre, vi må legge listen høyt, sier Hansen.

Prosjektleder i Veidekke, Håvard Kirkebøen fortalte om Massivtre-montasjen Campus Ringerike studentboliger og kjørte en omvisning rundt på området.

Kirkebøen fortalte om fordelene ved å bygge i tre og hva slags utfordringer prosjektet hadde møtt underveis. I disse dager er han i gang med den nye studentskipnaden i Drammen, hvor det nå settes opp 195 hybler etter samme modell som Campus Ringerike studentboliger i massivtre.

Foto: Befaring på området

Trefokus AS, eies av skog- og trenæringens og arbeider nasjonalt med bærekraftig bygg-, by- og stedsutvikling. Daglig leder i Trefokus, Aasmund Bunkholt var bare et stort glis hele dagen. Han holdt et forrykende innlegg om alle de spennende byggeprosjektene i tre som foregår i landet.

-Seminaret var meget vellykket. Vi fikk frem mange aktuelle og ikke minst relevante perspektiver i løpet av dagen i forhold til den utviklingen som skal skje i fremover, sa Bunkholt.

En av de som har fått til mye er Ingrid Haagenslie som er rådgiver i Eierskapsenheten, Trondheim kommune, og styreleder Trebyen Trondheim som er en integrert del av byutviklingen. Hun fortalte om erfaringer og resultater i Trondheim kommune.

-Trondheim er tradisjonelt sett en av Norge største trebyer med store bydeler bygget i tre. Vår bruk av massivtre har vekket oppmerksomhet over hele landet. Stadig flere kommunale bygg i Trondheim blir bygd av massivtre. Samtidig har har vi ønsket å utvikle byen til en moderne treby med fokus på identitet og bærekraft. Prosjektet Trebyen Trondheim inngår i som en del av den langsiktige strategien for byutvikling. Offentlige bygg i tre som skoler, barnehager og institusjoner har en enormt beroligende effekt, og en annen oppsiktsvekkende effekt er at byggene i tre ikke blir tagget ned slik mange av nabobyggene i nærheten som er i stål eller betong, sa Haagenslie.

Ona Flindall og Catherine Sunter fra Arkitekthøgskolen i Oslo snakket om treets muligheter som materiale i bærekraftig byutvikling og utbygging.

-Interessen for trearkitektur er enorm blant studentene og vi opplever nå ventelister, det er utrolig morsomt, sa Ona Flindall.

Ingebjørg Skaare,Snøhetta Arkitekter fortalte at for Snøhetta handler det om å ta treet inn i bygg på en ny måte.

-Tre er utrolig formbart. Tre har ikke bare rette vinkler, og der derfor veldig spennende å jobbe med. Mange tenker nok når de ser på Operaen bare på hvit marmor, men operaen er egentlig en trekasse hvor trestammen er brukt som en referanse. Treet gir også operaen en fantastisk unik akustikk som er mye omtalt i operamiljøer i verden, sa Skaare.

Kommunalsjef samfunn i Ringerike kommune, Gunn Edvardsen snakket om byutviklingen i Hønefoss. Hun informerte om parallelloppdraget hvor tre uavhengige arkitektmiljøer tegner hvert sitt fremtidsbilde av Hønefoss by.

– Dette skal bidra til å sette noen prinsipper og retninger for byutviklingen fremover. Anbefalingene vil bli tatt inn i kommuneplanenes areadel og vil dermed danne grunnlag for å ta noen av de viktigste valgene kommunens politikere må ta de neste årene, sa Edvardsen.

Andelseier i Viken Skog, Asle Oppen var en av initiativtakerne for seminaret om bærekraftige byggerier i Hønefoss og strålte som en sol under seminaret.

-Som en skogeier er det en stor opplevelse å være her i dag. Det er klart vi må bygge i tre! Hønefoss by er tuftet på tømmerstokken, -bare se på skulpturen Oppgangssaga midt i Hønefossen, sier Oppen entusiastisk.

Oppen fikk støtte i fra Venstre-politiker i Ringerike, Helge Stiksrud som sitter i både kommunestyret i Ringerike og Formannskapet.

-Det er bare å gratulere Viken Skog og samarbeidspartnerne med et flott og ikke minst viktig seminar. Det Grønne Skiftet opptar meg mer enn gjennomsnittet av befolkningen vil jeg tro. Og skogen og alle mulighetene en har med tømmerstokken er viktig. Jeg har nettopp vært i trebyen Trondheim og må si jeg er imponert over hva de har fått til. Det kan vi også få til andre steder i landet, men det må en holdningsendring til. Her i Ringerike, som er en av Norges største skogkommuner ligger alt til rette for det og flere gode argumenter. Bygg i tre er kostnadseffektivt og tre virker beroligende. Både skole, barnehage og institusjoner bør bygges i tre. Vi fikk jo vite i dag at institusjoner bygd i tre har så god effekt på pasientene at man har senket bruken av medikamenter på mange av de. Det var et meget interessant aspekt som jeg ikke var klar over før i dag. Jeg håper vi får til en stor massivtreproduksjon i Norge. Vi må få laget en god trestrategi her i regionen også og det akter jeg å følge opp, lover Helge Stiksrud.

Foto: Seminaret ble avsluttet med en engasjerende paneldebatt