Mattilsynet gammel

Positiv utvikling i dagligvarebransjen

Nyhet   •   jan 14, 2010 17:26 CET

Forholdene for å ivareta mattryggheten i mange kjedetilknyttede dagligvarebutikker er vesentlig bedret de seneste årene. Det viser et nasjonalt tilsynsprosjekt fra Mattilsynet i 2009.

Prosjektet er en oppfølging av et tilsvarende prosjekt i 2006/2007.

I flere kjeder er rutinene som sikrer mattrygghet gode og velfungerende. Enkelte kjeder legger ned mye ressurser i forbedringsarbeidet på mattrygghetsområdet. Dette omfatter investeringer i utstyr, personell, oppfølgingssystemer og heving av kompetansen til de ansatte. Mattilsynet kan nå konkludere med at disse konkrete tiltakene gir positive effekter i butikkleddet, og at bransjen har arbeidet seriøst og målbevist med å bli bedre.

Undersøkelsen viser at det er en del ulikheter mellom kjedene når det gjelder hvor gode rutiner som gjennomføres i butikkleddet, og at enkelte kjeder bør arbeide mer for at butikkene innfører og etterlever kjedens rutiner.

I vår undersøkelse kommer Norgesgruppen best ut. Innenfor Norgesgruppen utpeker Spar og Joker seg med gode resultater innen rutiner i ferskvareavdeling, mens Ultra kom best ut av alle på kjølelagring.

Eksempelvis har Spar bedret resultatene på god nok varmeholding fra 59% i 2007, til 84% i 2009. På nedkjøling er tilsvarende sifre 29% i 2007 til 89% i 2009. - En betydelig og gledelig forbedring, sier regiondirektør i Mattilsynet, Karina Kaupang.


92 prosent av kjølediskene holdt tilfredsstillende temperatur i 2009, viser Mattilsynets undersøkelse.

Bedre på kjøling
Når det gjelder kjølelagring, ser vi at kjøletemperaturene har blitt markant bedre. En omfattende undersøkelse i 2001 avslørte at bare 38% av kjølediskene klarte temperaturkravet på 4 grader. I 2009 holder 92% av diskene tilfredsstillende temperatur. - Hovedutfordringen som gjenstår innen kjølelagring er at butikkene fremdeles følger sine egne rutiner for temperaturkontroll for dårlig, uttaler Kaupang.

Enkeltresultatene viser at butikkene jevnt over har gode rutiner for varemottak, varebehandling og varmebehandling. Utfordringene er fremdeles store på varmeholding, forebygging av skadedyrproblemer og kjølelagring.

Dagligvarebransjen har altså fortsatt forbedringspotensiale på enkeltområder, og en spesiell utfordring for kjedene er å følge opp enkeltbutikker som ikke praktiserer gode nok rutiner, påpeker Kaupang.

409 butikker undersøkt
Totalt er 409 butikker over hele landet inspisert. Butikkene er fordelt på følgende kjeder: Spar, Joker, Kiwi, Meny, Ultra, Bunnpris, Coop Mega, Coop Prix, ICA Supermarked, ICA Nær, Rema 1000.

Hos 93 butikker ble alt funnet i orden ved inspeksjonen, mens146 butikker fikk påpekt mindre alvorlige mangler.

Kontrollen viste at 168 av butikkene hadde regelverksbrudd med forskjellig alvorlighetsgrad og fikk påpekt mangler som måtte utbedres.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Karina Kaupang, regiondirektør i Oslo, Akershus og Østfold, mob. 908 27 879
Solveig Eriksrud, prosjektleder, tlf. 67 57 19 09, mob. 997 97 593
Siw Ulvehøj, kommunikasjonsrådgiver, mob. 902 76 969

Last ned: