Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Positiv utvikling, men fortsatt alvorlig situasjon for samiske språk

Nyhet   •   feb 10, 2011 15:50 CET

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud presenterer i dag statusrapporten for Handlingsplan for samiske språk i Skånland i Troms. - Et viktig resultat så langt er en større bevissthet om de samiske språkene både hos offentlig myndigheter og i samfunnet for øvrig, sier Rigmor Aasrud.

Handlingsplan for samiske språk ble lagt fram våren 2009, og har en tidsramme på fem år. Statusrapporten er utarbeidet i dialog med Sametinget og gir en oversikt over tiltakene som ble lansert i 2009 og hvordan de er gjennomført. Flere tiltak er styrket, og nye tiltak er kommet til.

- Et av de viktigste grepene er å synliggjøre at vi har tre likeverdige samiske språk i Norge, slik at samiske språk blir en selvfølgelig del av samfunnslivet. Likeverdig utvikling av de tre samiske språkene krever spesiell innsats overfor lulesamisk og sørsamisk språk, sier statsråd Rigmor Aasrud

Arbeidet for å styrke de samiske språkene krever en langsiktig og kontinuerlig innsats på de fleste sektorområdene og på alle forvaltningsnivåer. Alle de samiske språkene er av UNESCO klassifisert som truede språk.

- Situasjonen for samiske språk er alvorlig, og vi kan ikke være stilltiende vitner til at en nasjonal kulturarv blir borte. Derfor er arbeidet for samiske språk er en prioritert oppgave for regjeringen. Det aller viktigste er likevel den enkeltes valg: Skal de samiske språkene videreføres, må de snakkes og skrives som aktive bruksspråk, sier statsråd Aasrud.

Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot tre hovedområder – Lære, Bruke og Se – opplæring, bruk av samisk i kontakt med offentlig forvaltning, og synliggjøring av de samiske språkene. Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samarbeider om en større kartlegging av bruken av de samiske språkene.

- Sametinget har en svært viktig rolle når det gjelder å ta vare på og videreutvikle samiske språk, og vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet, sier statsråd Aasrud.

Regjeringen har de siste tre årene sikret en økning på til sammen 23 millioner kroner til samiske språk over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, hvorav 12 millioner kroner er overført til Sametinget. Dette kommer i tillegg til de andre departementenes satsinger på samisk språk innenfor sine ordinære budsjetter.

Handlingsplan for samiske språk - status 2010 og videre innsats 2011