Olje- og energidepartementet

Prekvalifisering av Agora Oil & Gas AS

Nyhet   •   sep 02, 2010 12:20 CEST

Olje- og energidepartementet har prekvalifisert selskapet Agora Oil & Gas AS som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

Agora Oil & Gas AS ble etablert i oktober 2009, og har hovedkontor i Stavanger. Selskapets strategi er å fokusere på leting i modne områder med lav geologisk og operasjonell risiko, både på norsk og britisk side. Agora Oil & Gas AS har allerede andeler i utvinningstillatelser på britisk sokkel.

For mer informasjon om selskapet, se www.agoraoil.com

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Bakgrunnen for opprettelse av dette systemet er å gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, se www.npd.no