Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Presseinvitasjon: Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012

Nyhet   •   nov 22, 2011 13:43 CET

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterer resultatene fra arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2008-2011.

I 2008 ønsket regjeringen å styrke den offentlige innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og har fram til i dag gjennomført 81 tiltak med en kostnadsramme på 90 millioner kroner. Lysbakken legger fram en ny handlingsplan for å videreføre innsatsen på feltet.

I tillegg til Lysbakken vil minoritetsrådgiver Gloria Hellerud fra Drammen videregående skole holde et innlegg.

Tid: Tirsdag 29. november kl. 09:00. Oppmøte for pressen fra 08:45
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens Gate 17

Pressen er velkommen.


Program etter lanseringen
I etterkant av pressekonferansen vil det være et seminar som er åpent for pressen.

Kl 10.00 – 10.20. Institutt for Samfunnsforskning legger fram sluttrapport.
Kl 10.20 – 10.40. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet legger fram sluttrapport.
Kl 10.40 – 11.00. Spørsmål og diskusjon.


I tillegg vil integreringsrådgiver Vivien Wrede-Holm og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse være tilgjengelig for bakgrunnsinformasjon og intervju.