Utenriksdepartementet

Pressestipend for reise til Sudan

Nyhet   •   des 07, 2009 22:41 CET

Priv. til red.

Utenriksdepartementet lyser ut pressestipender i forbindelse med miljø- og utviklingsminister Erik Solheims planlagte reise til Sudan. Søknadsfrist er mandag 14. desember 2009.

Den 5. januar er det fem år siden Nord- og Sør-Sudan sluttet fred etter 20 år med borgerkrig. Norge var en av fødselshjelperne for fredsavtalen, og er fremdeles en viktig støttespiller til fredsprosessen i landet. Sudan er et av de landene som mottar mest i norsk bistand.

I april 2010 skal det holdes demokratiske valg i landet. I januar 2011 er det folkeavstemning i Sør-Sudan for å avgjøre om de ønsker en egen stat. Solheim skal besøke både Nord- og Sør-Sudan for å be partene få fortgang i gjennomføringen av fredsavtalen. Hensikten er å drøfte blant annet gjenoppbygging i Sør-Sudan og forberedelsene til valgene i april. Det planlegges også for at han skal ut på feltbesøk.

For å stimulere til økt informasjon og debatt om norsk utviklingssamarbeid lyser Utenriksdepartementet ut stipender på inntil 25.000 kroner for journalister som ønsker å delta på hele eller deler av reisen. Det vil bli avkrevd rapport fra reportasjereisen, inkludert regnskapsoversikt og kopi av skriftlig publisert materiale. Se også Retningslinjer for pressestipend fra Utenriksdepartementet.

Søknadsfrist: mandag 14. desember 2009.

Søknad med bakgrunn om søker og planlagte publiseringskanaler sendes elektronisk til e-post: info@mfa.no. E-posten merkes «journaliststipend» og stiles til:

Utenriksdepartementet
Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

For mer informasjon: Informasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil: 917 17 459.