Landbruks- og matdepartementet

Prionsykdommer ikke utbredt blant europeiske hjortedyr

Nyhet   •   nov 23, 2010 09:04 CET

Resultatene fra en omfattende testing av CWD (Chronic Wasting Disease) på hjortedyr i Europa viser at CWD ikke er utbredt blant europeiske hjortedyr.

Resultatene fra en omfattende testing av Chronic Wasting Disease (CWD) på hjortedyr i Europa ble presentert på møtet i EUs faste komité for matkjeden og dyrehelse i oktober.

Presentasjonen ble foretatt av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Testingen har foregått i perioden 2007 til 2010.

Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom hos hjortedyr i likhet med skrapesyke hos småfe, kugalskap (BSE) hos storfe og Kreutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) hos menneske.

EFSA konkluderte med at CWD ikke er utbredt i den europeiske hjortepopulasjonen. Også Norge har testet for CWD hos hjortedyr. Ingen prøver var positive i Norge. I Norge er det Veterinærinstituttet som har foretatt testingen på oppdrag fra Mattilsynet. 720 dyr ble testet i 2007, flest hjort, men til sammen ble også 65 rein og elg testet.

- Jeg er glad for at det ikke er problemer med CWD i hjortedyr i Norge og Europa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Nå bør Europa fokusere på fortsatt reduksjon i forekomsten av prionsykdommer hos husdyr, for deretter å kunne  lempe på regelverk knyttet til slike alvorlige sykdommer, sier Brekk.