Fiskeri- og kystdepartementet

Priv. til red. Overlevering av arealutvalgets rapport

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:33 CET

Fiskeri– og kystdepartementet oppnevnte i september 2009 et ekspertutvalg for effektiv bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar utvalgets rapport fredag 4.februar.

Rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær” presenteres for statsråden av utvalgsleder Peter Gullestad i departementets lokaler. Media inviteres til å være tilstede under presentasjonen.

Tid og sted:
Fredag 4. februar kl 09:00 - 10:30, Fiskeri- og kystdepartementet, Grubbegata 1, Oslo

Kontakt: Pressevakttelefon, 22 24 66 99