Landbruks- og matdepartementet

Produksjonstilskudd i jordbruket

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:57 CET

Foreløpige tall viser at det i alt var 45 676 foretak som søkte produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2010. Det er 877 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,9 prosent.

Dette er en noe større nedgang enn fra 2008 til 2009, men i 2009 ble det innført tilskudd for bikuber. Samtidig ble reduksjon i tilskudd for personer som er 70 år eller eldre avviklet. Det var 271 foretak som bare søkte om tilskudd til birøkt i 2009.

Flere kyr
De foreløpige tallene indikerer et brudd med en langvarig trend på husdyrsiden. For første gang er økningen i antall ammekyr større enn nedgangen i antall melkekyr, og antall kyr totalt øker fra snaut 306 000 til vel 307 000 kyr.Foreløpige tall viser at det i alt var 45 676 foretak som søkte produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2010. Foto: Øystein Søbye, Samfoto

Færre legger om til økologisk drift
For økologisk landbruk er det stor nedgang i arealet som er i første års omlegging til økologisk produksjon, fra vel 63 000 dekar hos 550 søkere i 2009 til vel 30 000 dekar hos 380 søkere i 2010. Reduksjonen skjer i så godt som alle fylker. Andelen jordbruksareal som er lagt om eller er under omlegging til økologisk drift holder seg imidlertid på samme nivå som i fjor, og utgjør 5,3 prosent av totalt jordbruksareal som det søkes produksjonstilskudd for.