MeaWallet

Projekts „IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos”

News   •   Aug 05, 2015 13:50 CEST

MeaWallet Latvia SIA sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu„IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos”, kura mērķis ir veicināt projekta partneru izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu uz ārējiem tirgiem.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-02

Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/119

Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3091