Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Protokoll - Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordning for statsansatte

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:18 CET

Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordning for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet som utløp 31.oktober er forlenget til 30. november 2010.

Forhandlinger om ny avtale pågår mellom FAD og hovedsammenslutningene.

Protokoll av 1. november 2010 (PDF)