Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra tverrsektoriell arbeidsgruppe om radon

Nyhet   •   jan 21, 2010 16:37 CET

Nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge er basert på en rapport fra en tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 2007 – 2009.

Arbeidsgruppen besto av deltakere fra Miljøverndepartementet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat, Husbanken, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Statens strålevern og Oslo kommune.

Rapportens hovedinnhold har fokus på utfordringer og virkemidler på radonområdet, og skal legges til grunn i oppfølgingen av den nasjonale strategien.

Last ned rapporten her.