Samferdselsdepartementet

Rapport om de juridiske følgene ved reservasjon

Nyhet   •   sep 08, 2010 09:02 CEST

Kluge Advokatfirma DA har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet mulige juridiske konsekvenser dersom Norge velger å reservere seg mot EUs tredje postdirektiv.

Direktivet slår fast at EU-landene som hovedregel ikke kan opprettholde eneretten på posttjenester etter 1. januar 2011. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om Norge, som EØS-medlem, bør innføre EUs tredje postdirektiv.

Regjeringen har i Soria Moria II sagt at implementeringen av EUs tredje postdirektiv skal utsettes, og at det skal innhentes kunnskap og utredes konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.

Rapporten fra Kluge Advokatfirma Da er én av fem rapporter om konsekvensene av EUs tredje postdirektiv.

Les rapporten her (pdf)