Samferdselsdepartementet

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for postansatte

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:13 CEST

Copenhagen Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om lønns- og arbeidsvilkår for postansatte i land med full markedsliberalisering av postmarkedet.

Det er lønns- og arbeidsvilkårene før og etter markedsliberaliseringen i Tyskland, Sverige, New Zealand, Nederland og Storbritannia som konklusjonene i utredningen bygger på. Rapporten vil være en del av beslutningsgrunnlaget for om Norge skal implementere EUs tredje postdirektiv. 

Utredningen fra Copenhagen Economics viser at dersom lønningene i postsektoren ligger på samme nivå som i privat sektor med lignende kompetansenivå før liberalisering, finnes det ikke rom for nye postoperatører å tilby lavere lønninger og fortsatt tiltrekke kvalifisert arbeidskraft etter innføring av direktivet. Utviklingen i Sverige og Storbritannia er eksempler på dette. Men dersom lønningene i postsektoren er høyere enn lønninger i privat sektor med samme kvalifikasjonsnivå før liberalisering, vil nye postoperatører med høy sannsynlighet kunne presse lønninger og andre arbeidsvilkår mot et mer markedsbasert nivå etter at direktivet har trådt i kraft. Utviklingen i Tyskland, New Zealand og Nederland illustrerer dette. 
EUs tredje postdirektiv slår fast at EU-landene som hovedregel ikke kan opprettholde eneretten på posttjenester etter 1. januar 2011. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om Norge, som EØS-medlem, bør innføre EUs tredje postdirektiv.

Regjeringen har i Soria Moria II-erklæringen skrevet at implementeringen av EUs tredje postdirektiv skal utsettes, og at det skal innhentes kunnskap og utredes konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.

Rapporten fra Copenhagen Economics er én av fem utredninger om EUs tredje postdirektiv som Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet.

Les rapporten her (pdf)