Utenriksdepartementet

Rapporterer med livet som innsats

Nyhet   •   nov 02, 2010 09:33 CET

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet la nylig frem en rapport for FNs generalforsamling som dokumenterer vold og overgrep mot journalister.

Spesialrapportøren, Den internasjonale journalistføderasjonen og Norge arrangerte samtidig en uformell debatt i FN om ”Ethical and Safe Journalism: a Key to Development”.

Journalister som rapporterer fra konfliktområder, skriver om korrupsjon eller brudd på menneskerettighetene, gjør det ofte med livet som innsats. Samtidig blir de som begår overgrep mot journalister svært sjelden straffet. Hensikten med den norskstøttede debatten var å få frem nye initiativ og tiltak som kan hindre vold mot ”budbringeren”.

- Vi må styrke og støtte opp om kvalitetsjournalistikk og øke forståelsen for betydningen av medienes samfunnsoppdrag. Dette vil også fremme pluralisme og isolere de krefter som bruker vold for å kneble sine motstandere, sa generalsekretær Aidan White i Den internasjonale journalistføderasjonen. Rapporten fokuserer på vold mot media og uavhengig journalistikk. I fjor var Filippinene, Somalia, Irak, Pakistan, Mexico og Russland de land der flest journalister ble drept.

- Når journalister drepes, er straffefrihet og mangel på etterforskning fortsatt det dominerende faktum, sa FNs spesialrapportør Frank La Rue Lewy.

- I hele 94 prosent av tilfellene hvor journalister ble drept i fjor, kunne overgriperne nyte full straffefrihet. Dette kan ikke fortsette. Vi trenger journalistene som vaktbikkjer for å sikre innsyn og at politikerne og de som har makt i samfunnet holdes ansvarlige. Spesialrapportøren understreket at så lenge det hersker straffefrihet, nektes også ofrene rettferdighet.

- Det er en alvorlig hindring for enhver demokratisk utvikling, sa han. Uavhengig etterforskning av enkeltsaker og internasjonal overvåking av rettssaker var blant forslagene som ble fremmet av blant annet Norsk Journalistlag.

Se også om arbeidet i FNs 3. komité.