Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapportering fra incestsentrene 2009

Nyhet   •   sep 10, 2010 15:47 CEST

For første gang er det utarbeidet en samlet rapportering fra incestsentrene med utgangspunkt i felles skjema for løpende registrering av aktiviteten ved sentrene. Rapporten viser at landets 20 incestsentre til sammen hadde rundt 20 000 brukerbesøk i 2009. 1286 av disse var førstegangsbesøk.

Incestsentrene gir råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten og til deres pårørende. Sentrene er et lavterskeltilbud, uten krav til henvisning, og skal være et supplement til øvrig hjelpeapparat.

86 prosent av brukerne i 2009 hadde selv vært utsatt for incest/seksuelle overgrep, 16 prosent var pårørende til incestutsatte. Det store flertallet av brukerne av incestsentrene er kvinner. 20 prosent av brukerne som selv har vært utsatt for incest er menn.

En stor andel av brukerne er relativt unge. 15 prosent er under 18 år, mens 44 prosent er under 30 år. 10 prosent av de incestutsatte oppgir at overgriper er en kvinne. Tallene viser at kvinner som er overgripere misbruker gutter i større grad enn jenter. I underkant av fjerdedel av de utsatte oppgir at overgriper er en gutt (22 prosent) eller en jente (1 prosent) under 18 år.

Rapporten er utarbeidet av Sentio Research Norge på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten kan leses her: