Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ravlum på konkurranserettskurs

Nyhet   •   sep 22, 2010 09:08 CEST

Statssekretær Inger-Anne Ravlum skal delta på åpningen av det årlige konkurranserettskurset i Sandefjord torsdag 23. september. Sammen med avdelingsdirektør Jostein Skaar fra Konkurransetilsynet og direktør Per Andreas Bjørgan fra ESA skal hun belyse temaet konkurransepolitiske utfordringer - myndighetenes prioriteringer.

Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord
Tid: Kl. 10.00-11.00

Det årlige konkurranserettskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) og tar sikte på å gi en oppdatering av rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge, EU og EØS samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Dessuten vil konkurransemyndighetene orientere om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

Program for det årlige konkurranserettskurset

Pressekontakt: Ragnvald Berggrav mob. 92455337