Mattilsynet gammel

Regelverk Endring i fôrvareforskriften er fastsatt

Nyhet   •   des 22, 2009 17:11 CET

Mattilsynet har nå fastsatt en endring i fôrvareforskriften. Den omhandler grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer. Stoffer det nå er satt grenser for er koksidiostatika som skyldes teknisk uunngåelig forurensing av fôr til dyrearter der det ikke er tillatt å ha koksidiostatika i fôret.

Direktiv 2009/8/EF fastsetter grenseverdier for innholdet av koksidiostaitka-rester i fôr til dyr der dette ikke skal forekomme. Uunngåelig forurensing med koksidiostatika er klassifisert som uønskete stoffer i fôrvarer. Grenseverdiene er tatt inn fôrvareforskriften, vedlegg 1A og gjelder de koksidiostatika som er godkjent i Norge. Verdiene er fastsatt etter ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable), og de kan synes strenge. Når det produseres fôrvarer med og uten koksidiostatika på samme produksjonslinje, kreves det gode rutiner for å begrense kryssforurensingen.

Fôrindustrien ble tidlig gjort kjent med innholdet i forslag til bestemmelser, og de viser stor vilje til å finne løsninger som reduserer den uunngåelige kryssforurensingen med koksidiostatika mest mulig. Mattilsynet har derfor funnet rettsakten akseptabel.

Rettsakten er implementeringer av EU-regelverk.

Les hele endringsforskriften i Lovdata: Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer