Mattilsynet gammel

Regelverksutvikling – vann – drikkevannsforskriften

Nyhet   •   feb 02, 2010 09:13 CET

Mattilsynet har startet en prosess hvor målet er revidering av drikkevannsforskriften. Drikkevannsforskriften § 4 foreslåes endret separat, og høres på et tidligere tidspunkt enn resten av forskriften.

Arbeidet med revidering av hele drikkevannsforskriften har så vidt startet, og er ventet å pågå en tid fremover. Informasjon om prosessen blir lagt ut på denne siden fortløpende.

Drikkevannsforskriften § 4 vil bli behandlet separat, og et forslag til endring i denne sendes på høring på et tidligere tidspunkt.

Kontaktpersoner:
Rådgiver Line Ruden , Seksjon mattrygghet, tlf. 23 21 67 74
Rådgiver Sebastian Heyerdahl , Seksjon mattrygghet, tlf. 23 21 67 03