Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringens offensive satsing på integrering og inkludering fortsetter i 2011

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:13 CEST

Regjeringens offensive satsing på integrering og inkludering gjennom flere år fortsetter. Innsatsen gjennom Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2007 – 2010 har gitt resultater og tiltakene i planen videreføres i ordinær politikk. I 2011 foreslår regjeringen å bevilge nye 87 millioner kroner til integrering og inkludering i statsbudsjettet.

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn, 5. oktober 2010 (Pdf)